Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístroj pro posturální kontrolu a trénink statické a dynamické stability – 2018/0066
podlimitní Zadáno 20.06.2018 09.07.2018 10:00
Stavební práce a dodání a instalace audio vizuálního zařízení 2018/0089
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2018 11.07.2018 10:00
Světelné zdroje pro učebny FŽP – 2018/0087
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 02.07.2018 10:00
Technologie umožňující elektrostimulaci ruky – 2018/0056
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 02.07.2018 10:00
Ekonomický C02 laser - 2018/0078
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2018 09.07.2018 10:00
Vybavení a zařízení pro basketbal – 2018/0072
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2018 29.06.2018 10:00
Zdravotnická lůžka - univerzální, porodní a lůžko intenzivní péče – 2018/0053
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 29.06.2018 10:00
Čelisťový drtič – 2018/0058
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2018 29.06.2018 10:00
Novorozenecké vyhřívané lůžko – 2018/0057
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 22.06.2018 10:00
Zajištění prostor pro analýzu/anotaci video záznamů 2018/0076
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2018 26.06.2018 10:00
Mobilní 3D skenovací systém včetně SW a příslušenství – 2018/0074
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 29.06.2018 10:00
Knižní skener 2018/0069
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2018 20.06.2018 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS – 2018/0068
nadlimitní Zadáno 31.05.2018 11.06.2018 11:30
Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035
nadlimitní Zadáno 15.05.2018 28.06.2018 10:00
3. Etapa – Rekonstrukce plochých střech budovy kateder PF UJEP balkon 7 + střecha spoj. Chodby - 2018/0040
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 14.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016