Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
CFD software pro numerické simulace - 2021/0121
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 01.12.2021 10:00
Aerodynamický tunel - 2021/0117
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 15.11.2021 10:00
Velkoformátová naprašovačka - 2021/0095
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 08.11.2021 10:00
Vytištění publikace: Automatizace I - Základy logického a číslicového řízení v DNS - 2021/0123
nadlimitní Zadáno 26.10.2021 08.11.2021 10:00
Tisk a dodání skript v DNS - 2021/0104
nadlimitní Zadáno 19.10.2021 01.11.2021 10:00
Tisk a vylepení billboardu pro PřF UJEP v DNS - 2021/0113
nadlimitní Zadáno 18.10.2021 29.10.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace Mendělejevova - 2. etapa - činnost TDI a koordinátora BOZP - 2021/0112
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 01.11.2021 10:00
Rekonstrukce komunikace Mendělejevova - 2. etapa -2021/0108
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2021 05.11.2021 10:00
Grafická příprava a tisk stolního kalendáře s textem v ČJ/AJ v DNS - 2021/0107
nadlimitní Zadáno 11.10.2021 21.10.2021 10:00
Protichlórová opatření - výsadba zeleně - 2021/0101
VZ malého rozsahu Zadáno 04.10.2021 15.10.2021 10:00
Vytištění a dodání publikace v DNS - 2021/0099
nadlimitní Zadáno 20.09.2021 01.10.2021 10:00
Automatický titrátor - 2021/0075
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2021 30.09.2021 10:00
Nákup propagačních předmětů z projektu U21 - Reproreg v DNS 2021/0087
nadlimitní Zadáno 07.09.2021 17.09.2021 10:00
Konzultační služby a smluvní výzkum v oblasti speciálních konstrukčních prací a zkoušek při přípravě biokompozitních materiálů - 2021/0090
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2021 16.09.2021 10:00
GET Centrum UJEP - Dostavba laboratorního komplexu Za Válcovnou - 2021/0089
podlimitní Zadáno 25.08.2021 13.09.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016