Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mikrovlnná reakční platforma - 2022/0024
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2022 05.04.2022 10:00
Pokročilý software k vybavení matematicko-statistické a behaviorální laboratoře projektu REGBE - 2022/0034
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2022 31.03.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PřF v DNS - 2022/0030
nadlimitní Zadáno 10.03.2022 21.03.2022 10:00
Granulometr - 2022/0025
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 21.03.2022 10:00
Přístroje pro mikrobiologickou laboratoř I - 2022/0027
podlimitní Zadáno 09.03.2022 13.04.2022 10:00
Nákup propagačních předmětů v DNS - 2022/0023
nadlimitní Zadáno 03.03.2022 16.03.2022 10:00
Vybavení laboratoří FŽP I. - 2021/0158
podlimitní Zadáno 28.02.2022 18.03.2022 10:00
Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077
nadlimitní Zadáno 18.02.2022 13.06.2022 10:00
Dodávka aktivních síťových prvků pro PřF - 2022/0009
podlimitní Zadáno 09.02.2022 03.03.2022 10:00
Dodávka IT zařízení pro Dendrologickou laboratoř v DNS - 2021/0156
nadlimitní Zadáno 09.02.2022 21.02.2022 10:00
Upgrade TEM mikroskopu pro analýzu vzorků v kryogenních podmínkách, vč. systému pro zmražení vzorku metodou plunge-freeze - 2021/0076
podlimitní Zadáno 04.02.2022 22.02.2022 10:00
Dovybavení nanovlákenné laboratoře na PřF UJEP - 2022/0017
VZ malého rozsahu Zadáno 04.02.2022 17.02.2022 10:00
Outsourcingové služby - příprava prototypu zařízení, nebo části zařízení - 2022/0010
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2022 15.02.2022 10:00
Stolní PC pro REK v DNS - 2022/0016
nadlimitní Zadáno 27.01.2022 07.02.2022 10:00
Překladatelské služby UJEP - 2021/0161
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 07.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016