Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
GET Centrum UJEP - Dostavba laboratorního komplexu Za Válcovnou - 2021/0089
podlimitní Zadáno 25.08.2021 13.09.2021 10:00
Změna užívání části 1.NP objektu FSE UJEP (Studijní oddělení) - 2021/0081
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2021 30.08.2021 10:00
Potisk, úprava a dodání propagačních předmětů pro PřF UJEP v DNS - 2021/0080
nadlimitní Zadáno 30.07.2021 10.08.2021 10:00
Tisk a dodání skript pro FSI v DNS - 2021/0069
nadlimitní Zadáno 28.07.2021 09.08.2021 10:00
Trhací stroj s průtahoměrem - 2021/0072
podlimitní Zadáno 23.07.2021 13.08.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu - Vybudování příruční spisovny UJEP - 2021/0068
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2021 29.07.2021 10:00
Zhotovení, úprava a dodání tiskovin pro PřF UJEP v DNS - 2021/0054
nadlimitní Zadáno 30.06.2021 13.07.2021 10:00
Tisk publikace pro PF v DNS - 2021/0064
nadlimitní Zadáno 29.06.2021 12.07.2021 10:00
Laboratoř PF UJEP 2021/0028
podlimitní Zadáno 24.06.2021 26.07.2021 10:00
Nábytek a vybavení vnitřní prostory PF UJEP - 2021/0037
nadlimitní Zadáno 23.06.2021 07.07.2021 10:00
Laboratoř aplikované ekologie - 2021/0025
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2021 02.07.2021 14:00
Systém pro mikro 3D PIV měření - 2021/0050
podlimitní Zadáno 17.06.2021 07.07.2021 10:00
Licence Microsoft Select - 2021/0044
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 14.06.2021 10:00
Možnosti implementace konceptu lokálních distribučních soustav na municipální úrovni II - 2021/0053
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2021 11.06.2021 10:00
Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2021 09.06.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016