Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup propagačních předmětů z projektu U21 - Reproreg pro FF a FZS v DNS - 2021/0040
nadlimitní Zadáno 19.05.2021 31.05.2021 10:00
Samoobslužné výpůjční zařízení Selfcheck - 2021/0038
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2021 03.06.2021 10:00
Vytvoření projektové dokumentace a její projednání pro stavbu – UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder a UJEP – PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru - 2021/0006
nadlimitní Zadáno 18.05.2021 25.06.2021 10:00
Outsourcingové služby - vytváření a testování speciálních vrstev a povlaků - 2021/0048
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2021 02.06.2021 10:00
Laboratoř odpadů - TOC 2021/0035
podlimitní Zadáno 17.05.2021 03.06.2021 10:00
3D tiskárna pro FSE v rámci projektu U21-KI - 2021/0046
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 01.06.2021 10:00
Fluorescenční mikroskop - 2021/0034
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2021 28.05.2021 10:00
Trubní vrtaná studna v areálu Bukovina - 2021/0033
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2021 17.05.2021 10:00
Bezpilotní prostředek (DRON) se systémem RTK s fotogrammetrickou kamerou a multispektrální kamerou - 2021/0021
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2021 19.05.2021 10:00
Testovací stanice palivových článků - 2021/0012
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 03.05.2021 10:00
Outsourcingové služby - výroba pryžových výlisků - 2021/0027
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
Outsourcingové služby - výroba desénových odlitků - 2021/0026
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 30.04.2021 10:00
Destičkový fluorimetr - 2021/0023
podlimitní Zadáno 13.04.2021 30.04.2021 10:00
Geodata pro měření návštěvnosti CHKO Jizerské hory a NP České Švýcarsko s CHKO Labské pískovce - 2021/0002
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2021 03.05.2021 10:00
3D Tiskárna - 2020/0089
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2021 14.04.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016