Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka IT zařízení v DNS - 2020/0038
nadlimitní Zadáno 19.05.2020 03.06.2020 11:30
Tisk a dodání publikace pro FF v DNS – 2020/0035
nadlimitní Zadáno 19.05.2020 03.06.2020 11:30
Potisk, úprava a dodání propagačních předmětů pro PřF UJEP v DNS - 2020/0034
nadlimitní Zadáno 05.05.2020 27.05.2020 11:30
Laboratoř tkáňových kultur - 2020/0032
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2020 11.06.2020 10:00
Vybudování klimatizace VK UJEP - 2020/0031
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 05.05.2020 10:00
Digitální gramotnost vybavení učebny v DNS – 2020/0029
nadlimitní Zadáno 15.04.2020 27.04.2020 11:30
Nákup osobního automobilu pro FUD s hybridním pohonem – 2020/0026
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 04.05.2020 10:00
Grafická příprava a tisk brožury Incoming Student Guide pro U21 v DNS – 2020/0028
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 28.04.2020 11:30
Dodávka IT zařízení v DNS – 2020/0027
nadlimitní Zadáno 08.04.2020 20.04.2020 11:30
EMG - Elektromyografický přístroj 2020/0025
podlimitní Zadáno 30.03.2020 17.04.2020 10:00
Robotický systém pro ergoterapii horní končetiny 2020/0021
podlimitní Zadáno 27.03.2020 15.04.2020 10:00
Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP - 2020/0010
podlimitní Zadáno 16.03.2020 23.04.2020 10:00
Dodávka ICT vybavení do Poradenského centra UJEP v DNSj - 2020/0023
nadlimitní Zadáno 13.03.2020 31.03.2020 11:30
Parní generátor II - 2020/0020
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 24.03.2020 10:00
Mobilní behaviorální laboratoř - 2020/0016
podlimitní Zadáno 27.02.2020 07.05.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016