Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Outsourcingové služby - Vytváření a testování speciálních vrstev povlaků - 2020/0017
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 11.03.2020 10:00
Outsourcingové služby - Speciální analýzy - 2019/0178
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2020 20.03.2020 10:00
Dodávka IT zařízení v DNS – 2020/0015
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 17.02.2020 11:30
Zdravotnické přístroje, testy a simulátory 2020/0011
podlimitní Zadáno 04.02.2020 21.02.2020 10:00
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
nadlimitní Zadáno 31.01.2020 09.03.2020 10:00
Přenosný analyzátor ropných látek v půdě 2019/0200
podlimitní Zadáno 22.01.2020 07.02.2020 10:00
Laboratoř průmyslové automatizace - 2020/0003
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 10.02.2020 10:00
Softwarový balík určený pro zpracování dat, jejich analýzu a grafickou reprezentaci a publikaci - 2020/0004
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2020 10.02.2020 10:00
Dodávka technologického celku pro nanášení fotorezistů, UV fotolitografické procesy a následné spojování substrátů 2019/0121
nadlimitní Zadáno 16.01.2020 21.02.2020 10:00
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2020/0005
nadlimitní Zadáno 14.01.2020 27.01.2020 11:30
Laboratoř mikrotechnologií a biomateriálu - 2020/0001
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 05.02.2020 10:00
UJEP – RESTAV – Fakulta strojního inženýrství – CEMMTECH II
nadlimitní Zadáno 17.12.2019 22.01.2020 10:00
UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií
nadlimitní Zadáno 17.12.2019 10.03.2020 10:00
Rekonstrukce výukových prostor VIKS - Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa - 2019/0150
podlimitní Zadáno 03.12.2019 17.01.2020 10:00
Rámcová dohoda na dodávku originálních cartridge a tonerů pro UJEP – 2019/0197
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 17.12.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016