Veřejná zakázka: Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 2022/0124

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2161
Systémové číslo: P22V00000171
Evidenční číslo zadavatele: 2022/0124
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-051064
Datum zahájení: 16.09.2022
Nabídku podat do: 20.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sběr, přeprava a likvidace odpadu UJEP pro období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - 2022/0124
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je převzetí odpadů kategorie O objednatele podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, s primárním zaměřením na pravidelný svoz směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu objednatele, k dalšímu nakládání s tímto odpadem v souladu s platnou legislativou. Předmětem této veřejné zakázky je, za podmínek specifikovaných v závazné Rámcové dohodě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, převzetí specifikovaných druhů odpadu a zajištění jejich přepravy ze sjednaného shromažďovacího místa objednatele do zařízení určeného k nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou, viz rámcová dohoda a její přílohy č. 1 až 5.
Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu určitou.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky