Public contract: UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2246
System number: P23V00000003
Contracting authority registration number: 2023/0003
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-025030
Date of commence: 14.02.2023
Tender submit to: 03.04.2023 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových prostor FUD v Kampusu UJEP.

Stávající objekt Fakulty umění a designu se nachází v severní části Kampusu u výjezdu do ulice Resslova a České mládeže. Jedná se o podsklepený objekt se dvěma podzemními podlažími a šesti nadzemními podlažími. Je nezbytně nutné řešit sanaci vlhkosti obvodového zdiva a prostor v 1. a 2. PP, výměnu elektroinstalace, výmalbu chodeb a schodišťových prostor celého objektu a vybudování informačních systémů celého objektu. Prostory 1. PP jsou užívány jako dílny a sklady pro výuku. Druhé podzemní podlaží se nachází pouze pod částí objektu, větší část podlaží není podsklepená. Ve 2. PP jsou umístěny strojovny vzduchotechniky, sklady, dílna údržby, směšovací stanice, šatna se sociálním zázemím pro údržbu a technický kanál. 2. PP není užíváno pro výuku studentů a ani v budoucnu se s výukou studentů v těchto prostorách neuvažuje. Prostory budou i nadále užívány pouze pro potřeby údržby objektu včetně potřebného zázemí.

Navrhovaná rekonstrukce zamezí postupující degradaci omítek řešených prostorech, vzniku plísní a tím nevyhovujícím pracovním podmínkám pro zaměstnance UJEP. V případě neprovedení těchto prací nebude možno v budoucnu tyto prostory dále využívat.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a slepém výkazu výměr, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 14 982 403 Kč without VAT

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance