Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2023 13:12:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpovědi na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Vážení,
Po prostudování zaslaných podkladů Vás poprosím o doplnění:

• exteriérové označení budovy – zde zcela chybí specifikace provedení, rozměr a také zda se jedná o umístění cedule na stěnu či je potřeba řešit jako samostojný systém

• číselné označení dveří – prosíme o doplnění počtu dveří a ideálně i výšky čísla (v grafickém manuálu je vidět, že je plánováno umístění v pravém horním rohu dveří, nacenili bychom jako řezanou grafiku)

• piktogramy – v grafickém manuálu není uveden rozměr ani počet, zrovna tak forma provedení (polep, cedulka s tiskem či polepem ??) – každá grafika jen 1krát – tedy 18ks

• cedule ve foyer – v grafickém manuálu je uvedeno jako 1 ks, ve vizualizaci jsou 2 ks (na obou sloupech – viz příloha)

• 3D nápis v grafickém manuálu viz příloha a výřez níže – prosím patří k položce Orientační textové pásy pod stropem? Nevíme k čemu tuto vizualizaci provedení přiřadit, příp. zda nechybí v zadání

• deinstalace stávajícího orientačního systému, opravy a malování interiéru bude zajištěna ze strany stavby společně s ostatní demontážními pracemi v rámci této zakázky? V rámci výkaz-výměr je součástí této položky a tyto práce běžně nezajišťujeme a řešíme přes externí dodavatele. Případně demontáž prvků.

ODPOVĚĎ:
- viz přílohy

Ateliérová cedule / 406 x 609 / 19 ks
Cedule ke dveřím / 203 x 303 / 59 ks
Malé cedulky / 151 x 203 / 53 ks
Sloupové cedule / 487 x 990 10 ks
Závěsné cedule / 924 x 217 / 8 ks
Foyer cedule / 1260 x 2413 / 1 ks
Piktogramy cedule / 203 x 203 / 25 ks

Materiál: Dibond 3 mm
Tisk: UV tisk

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 7.3.2023 do 10:00.


Přílohy
- 05_FUD_GUIDE_2022.docx (55.59 KB)
- Ateliéry_200 x 300 mm.pdf (129.08 KB)
- Cedulky ke dveřím - menší.pdf (56.08 KB)
- Cedulky ke dveřím - velké.pdf (413.61 KB)
- Rozcestí.pdf (30.46 KB)
- Sloupy.pdf (140.10 KB)