Veřejná zakázka: UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2246
Systémové číslo: P23V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 2023/0003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-025030
Datum zahájení: 14.02.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci výukových prostor FUD v Kampusu UJEP.

Stávající objekt Fakulty umění a designu se nachází v severní části Kampusu u výjezdu do ulice Resslova a České mládeže. Jedná se o podsklepený objekt se dvěma podzemními podlažími a šesti nadzemními podlažími. Je nezbytně nutné řešit sanaci vlhkosti obvodového zdiva a prostor v 1. a 2. PP, výměnu elektroinstalace, výmalbu chodeb a schodišťových prostor celého objektu a vybudování informačních systémů celého objektu. Prostory 1. PP jsou užívány jako dílny a sklady pro výuku. Druhé podzemní podlaží se nachází pouze pod částí objektu, větší část podlaží není podsklepená. Ve 2. PP jsou umístěny strojovny vzduchotechniky, sklady, dílna údržby, směšovací stanice, šatna se sociálním zázemím pro údržbu a technický kanál. 2. PP není užíváno pro výuku studentů a ani v budoucnu se s výukou studentů v těchto prostorách neuvažuje. Prostory budou i nadále užívány pouze pro potřeby údržby objektu včetně potřebného zázemí.

Navrhovaná rekonstrukce zamezí postupující degradaci omítek řešených prostorech, vzniku plísní a tím nevyhovujícím pracovním podmínkám pro zaměstnance UJEP. V případě neprovedení těchto prací nebude možno v budoucnu tyto prostory dále využívat.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a slepém výkazu výměr, které jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 982 403 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky