Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2023 08:54:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpovědi na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:

Dobrý den,
máme dotaz ohledně svítidel. V projektu silnoproudu jsou uvedena nová svítidla včetně nového výpočtu. Výkaz výměr ovšem žádná svítidla neobsahuje. Můžeme poprosit o revizi a případné doplnění? Děkuji.

ODPOVÉĎ:

viz příloha, doplněný výkaz výměr

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 8.3.2023 do 10:00.


Přílohy
- 20220707v06 - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - v06 [zadání].xlsx (489.96 KB)