Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení UJEP - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - 2023/0003
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.03.2023 09:03:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpovědi na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den, ve výkazu výměr, v oddílu PSV - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům, je uvedena u položky č. 108 - Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m výměra 601,338 t. Nejedná se o chybu? Tonáž zcela neodpovídá úkonům a množství materiálů uvedených v oddíle. Děkuji za vysvětlení.

ODPOVĚĎ:
Ano, údaj 601,338 tuny pro přesun hmot je uveden chybně. Došlo k tomu chybným zadáním desetinné čárky při přepisu z automaticky vypočtené tonáže pro oddíl Izolace proti vodě.
Správný údaj (po zaokrouhlení) je 0,602 tuny.

Překlep byl opraven i ve VV a přílohou zasílám opravený VV.
viz příloha, doplněný výkaz výměr

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 15. 3. 2023 do 10:00.


Přílohy
- 20220707v07 - Rekonstrukce výukových prostor FUD v Kampusu UJEP - v07 [zadání].xlsx (490.00 KB)