Public contract: CD spektrometr – 2018/0039

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1133
System number: P18V00000050
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-021273
Date of commence: 19.04.2018
Tender submit to: 18.05.2018 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: CD spektrometr – 2018/0039
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení CD spektrofotometru pro studium prostorové struktury molekul a jejich konformačních změn v závislosti na vlivu okolního prostředí. Zařízení bude určené pro analýzu struktury proteinů a jejich stability, DNA/RNA a proteinových interakcí, studium interakcí nanočástic s biomolekulami a vlivu těchto interakcí na jejich ultrastrukturu. Zařízení bude založeno na principu měření cirkulárního a lineárního dichroismu (CD, LD) molekul s možností současné analýzy fluorescenčních vlastností molekul (excitační/emisní spektra, fluorescenční anisotropie) a měření absorbance.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 2 500 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance