Veřejná zakázka: CD spektrometr – 2018/0039

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1133
Systémové číslo: P18V00000050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-021273
Datum zahájení: 19.04.2018
Nabídku podat do: 18.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: CD spektrometr – 2018/0039
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení CD spektrofotometru pro studium prostorové struktury molekul a jejich konformačních změn v závislosti na vlivu okolního prostředí. Zařízení bude určené pro analýzu struktury proteinů a jejich stability, DNA/RNA a proteinových interakcí, studium interakcí nanočástic s biomolekulami a vlivu těchto interakcí na jejich ultrastrukturu. Zařízení bude založeno na principu měření cirkulárního a lineárního dichroismu (CD, LD) molekul s možností současné analýzy fluorescenčních vlastností molekul (excitační/emisní spektra, fluorescenční anisotropie) a měření absorbance.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky