Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CD spektrometr – 2018/0039
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2018 08:22:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dodatečný dotaz.
Dotaz:
V kupní smlouvě v bodu II/9 je požadována "podmínka tuzemského účtu" s odůvodněním vymožitelnosti odvedení DPH prodávajícím. Jakožto zahraniční společnost se sídlem v zahraničí (EU) bychom v souladu se zákonem kupujícímu fakturovali cenu přístroje bez DPH. Povinnost odvést DPH je v případě dovozu zboží ze zahraničí na kupujícím. Považujeme proto tento bod smlouvy za nadbytečný a žádáme, aby byl ze smlouvy pro zahraniční společnosti vypuštěn, případně aby byla smlouva pro tento případ upravena.
Odpověď:
Zadavatel posoudil požadavek a upravil závazné smluvní podmínky, viz příloha. Změna je vyznačena zeleně. Zadavatel nebude v nabídkách uchazečů akceptovat neaktuální závazné smluvní podmínky.

Na základě tohoto dodatečného dotazu prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídky do 18. 5. 2018 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Zavazne smluvni podminky aktuální.pdf (591.80 KB)