Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: CD spektrometr – 2018/0039
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení CD spektrofotometru pro studium prostorové struktury molekul a jejich konformačních změn v závislosti na vlivu okolního prostředí. Zařízení bude určené pro analýzu struktury proteinů a jejich stability, DNA/RNA a proteinových interakcí, studium interakcí nanočástic s biomolekulami a vlivu těchto interakcí na jejich ultrastrukturu. Zařízení bude založeno na principu měření cirkulárního a lineárního dichroismu (CD, LD) molekul s možností současné analýzy fluorescenčních vlastností molekul (excitační/emisní spektra, fluorescenční anisotropie) a měření absorbance.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.05.2018 10:00
Datum zahájení: 19.04.2018 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: