Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení CD spektrometr – 2018/0039
Odesílatel Vladislav Šrajbr
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2018 11:42:24
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

viz příloha.


Přílohy
- Oznameni a rozhodnuti.pdf (1.89 MB)