Received message - other

Procurement procedure CD spektrometr – 2018/0039
Sender Vladislav Šrajbr
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 24.05.2018 11:42:24
Subject Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

viz příloha.


Attachments
- Oznameni a rozhodnuti.pdf (1.89 MB)