Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodávka multifunkčního zařízení pro FSE v DNS – 2022/0177
above-the-threshold Awarded 15.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro FUD v DNS - 2022/0172
above-the-threshold Awarded 14.11.2022 25.11.2022 10:00
Fakultní propagační brožury v DNS - 2022/0170
above-the-threshold Awarded 14.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PřF a FSI v DNS - 2022/0168
above-the-threshold Awarded 14.11.2022 25.11.2022 10:00
Publikace "Poznejte UJEP" v DNS - 2022/0169
above-the-threshold Awarded 14.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PF v DNS - 2022/0167
above-the-threshold Awarded 09.11.2022 22.11.2022 10:00
Dodávka NAS serveru, včetně disků pro PF v DNS - 2022/0165
above-the-threshold Awarded 09.11.2022 22.11.2022 10:00
Nabíjecí stanice - 2022/0135
small-scale public contract Awarded 08.11.2022 05.12.2022 10:00
Tisk publikace v DNS - 2022/0163
above-the-threshold Awarded 08.11.2022 22.11.2022 10:00
Dodání IT technologie pro PřF v DNS - 2022/0166
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Velkokapacitní diskové pole pro CI v DNS - 2022/0159
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Dodávka trhacích map rozšířeného Kampusu v DNS - 2022/0157
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 21.11.2022 10:00
Brožura FŽP - Katalog workshopů pro středoškolské studenty v DNS - 2022/0164
above-the-threshold Awarded 07.11.2022 22.11.2022 10:00
Vybavení nové budovy FZS - Předčasně narozený novorozenec - 2022/0151
small-scale public contract Awarded 07.11.2022 28.11.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro REK v DNS - 2022/0162
above-the-threshold Awarded 02.11.2022 14.11.2022 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016