Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
„Dodávka elektřiny na rok 2023“ a „Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2023“
above-the-threshold Awarded 06.12.2022 06.12.2022 10:00
Pravidelné servisní prohlídky chladícího zařízení - 2022/0068
small-scale public contract Awarded 05.12.2022 19.12.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávku drogistického zboží a ochranných pracovních pomůcek pro UJEP – 2022/0155
below-the-threshold Awarded 02.12.2022 21.12.2022 10:00
Dodávka a montáž mikroskopu atomárních sil 2022/0179
above-the-threshold Awarded 01.12.2022 06.01.2023 10:00
Dodání IT zařízení pro vybavení Klíšské UJEP v DNS - 2022/0188
above-the-threshold Awarded 29.11.2022 12.12.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PF v DNS - 2022/0187
above-the-threshold Awarded 29.11.2022 12.12.2022 10:00
Laboratoř FŽP IV. - drobné přístroje - 2022/0183
small-scale public contract Awarded 29.11.2022 16.12.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro CI v DNS - 2022/0189
above-the-threshold Awarded 29.11.2022 12.12.2022 10:00
Vytištění publikace: Metalografie a fraktografie v DNS - 2022/0186
above-the-threshold Awarded 28.11.2022 13.12.2022 10:00
Dodávka IT technologie pro FUD v DNS - 2022/0173
above-the-threshold Awarded 28.11.2022 19.12.2022 10:00
Korozní komora na cyklické i kombinované zkoušky solnou mlhou i kondenzační testy - 2022/0182
small-scale public contract Awarded 25.11.2022 09.12.2022 00:00
Dodání monitorů pro CI v DNS - 2022/0180
above-the-threshold Awarded 24.11.2022 05.12.2022 10:00
Dodání notebooků pro FSI v DNS - 2022/0174
above-the-threshold Awarded 24.11.2022 05.12.2022 10:00
Dodání IT technologie pro PřF v DNS - 2022/0171
above-the-threshold Awarded 15.11.2022 28.11.2022 10:00
AV technika pro FF - projekt NPO - 2022/0176
small-scale public contract Awarded 15.11.2022 29.11.2022 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016