Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Dodání PC sestav a dataprojektorů pro FZS v DNS - 2022/0044
above-the-threshold Awarded 30.03.2022 11.04.2022 10:00
Dodávka IT zařízení pro FSE v DNS – 2022/0057
above-the-threshold Awarded 28.03.2022 07.04.2022 10:00
Mikrovlnná reakční platforma - 2022/0024
small-scale public contract Awarded 24.03.2022 05.04.2022 10:00
Pokročilý software k vybavení matematicko-statistické a behaviorální laboratoře projektu REGBE - 2022/0034
small-scale public contract Awarded 18.03.2022 31.03.2022 10:00
Dodání IT zařízení pro PřF v DNS - 2022/0030
above-the-threshold Awarded 10.03.2022 21.03.2022 10:00
Granulometr - 2022/0025
small-scale public contract Awarded 09.03.2022 21.03.2022 10:00
Přístroje pro mikrobiologickou laboratoř I - 2022/0027
below-the-threshold Awarded 09.03.2022 13.04.2022 10:00
Nákup propagačních předmětů v DNS - 2022/0023
above-the-threshold Awarded 03.03.2022 16.03.2022 10:00
Vybavení laboratoří FŽP I. - 2021/0158
below-the-threshold Awarded 28.02.2022 18.03.2022 10:00
Dodávka a montáž Cryo-FIB-SEM 2021/0077
above-the-threshold Awarded 18.02.2022 13.06.2022 10:00
Dodávka aktivních síťových prvků pro PřF - 2022/0009
below-the-threshold Awarded 09.02.2022 03.03.2022 10:00
Dodávka IT zařízení pro Dendrologickou laboratoř v DNS - 2021/0156
above-the-threshold Awarded 09.02.2022 21.02.2022 10:00
Upgrade TEM mikroskopu pro analýzu vzorků v kryogenních podmínkách, vč. systému pro zmražení vzorku metodou plunge-freeze - 2021/0076
below-the-threshold Awarded 04.02.2022 22.02.2022 10:00
Dovybavení nanovlákenné laboratoře na PřF UJEP - 2022/0017
small-scale public contract Awarded 04.02.2022 17.02.2022 10:00
Outsourcingové služby - příprava prototypu zařízení, nebo části zařízení - 2022/0010
small-scale public contract Awarded 03.02.2022 15.02.2022 10:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016