Public contract: Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1181
System number: P18V00000098
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-027494
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém na nábytek 2018 - 2026
Date of commence: 21.06.2018
Tender submit to: 02.07.2018 11:30
Contracts catalogue: go to contract

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání nábytku pro Fakultu sociálně ekonomickou UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555. Konkrétně se jedná o 108 ks lavic (kateder) pro studenty, 24 ks PC stolů pro studenty, 6 ks kateder pro učitele.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 640 408 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance