Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2018 16:52:31
Předmět Oznámení o výběru zadavatele

Zadavatel zasílá opravené oznámení o výběru dodavatele. Administrativním pochybením došlo k prohození dodavatelů, kteří se dle výsledku hodnocení umístily na 2. a 3. místě.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0086.pdf (720.75 KB)