Received message - other

Procurement procedure Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 19.07.2018 16:52:31
Subject Oznámení o výběru zadavatele

Zadavatel zasílá opravené oznámení o výběru dodavatele. Administrativním pochybením došlo k prohození dodavatelů, kteří se dle výsledku hodnocení umístily na 2. a 3. místě.


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele 0086.pdf (720.75 KB)