Smlouva: Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 164
Datum uzavření smlouvy: 31.07.2018
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 498 660,00
Cena v Kč vč. DPH: 603 378,00
Zadávací řízení: Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086

Název (předmět)

Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání nábytku pro Fakultu sociálně ekonomickou UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555. Konkrétně se jedná o 108 ks lavic (kateder) pro studenty, 24 ks PC stolů pro studenty, 6 ks kateder pro učitele.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy