Contract: Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086

Contract information

state in E-ZAK Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 164
Date of contract conclusion: 31.07.2018
Framework agreement: No
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 498 660,00
Price in CZK with VAT: 603 378,00
Procurement procedure: Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086

Title (subject)

Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086

Brief description

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání nábytku pro Fakultu sociálně ekonomickou UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555. Konkrétně se jedná o 108 ks lavic (kateder) pro studenty, 24 ks PC stolů pro studenty, 6 ks kateder pro učitele.

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • CRN: 44555601
  • Postal address:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Public documents

Contract participants

Contract amendments