Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.07.2018 16:42:59
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0086.pdf (710.82 KB)