Received message - other

Procurement procedure Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086
Sender Kateřina Drozdová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 19.07.2018 16:42:59
Subject Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka nábytku do učeben FSE v DNS – 2018/0086. Více viz příloha.


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele 0086.pdf (710.82 KB)