Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Pulty do multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP 2012/0051
below-the-threshold Awarded 09.06.2012 27.06.2012 11:30
Stavební úpravy včetně zařízení metodického centra při KAJ PF UJEP 2012/0042
small-scale public contract Awarded 05.06.2012 28.06.2012 11:30
GPS pro GIS a geodetické sestavy GPS 2012/0043
small-scale public contract Awarded 02.06.2012 22.06.2012 11:30
Multimediální vybavení pro 2 jazykové učebny PF UJEP_ 2012/0046
below-the-threshold Awarded 02.06.2012 19.06.2012 11:30
Bioimpedační analyzátor složení těla 2012/0040
small-scale public contract Awarded 24.05.2012 11.06.2012 11:30
Přenosný celodigitální sonograf 2012/0041
small-scale public contract Awarded 24.05.2012 11.06.2012 11:30
Vysokorychlostní kamera 2012/0034
small-scale public contract Awarded 24.05.2012 11.06.2012 11:30
Analytický sítovací stroj s příslušenstvím 2012/0033
small-scale public contract Awarded 28.04.2012 18.05.2012 11:30
Geodetická totální stanice 2012/0031
small-scale public contract Awarded 28.04.2012 18.05.2012 11:30
Fluorescenční pedagogický mikroskop s možností projekce a záznamu 2012/0037
small-scale public contract Awarded 11.04.2012 25.04.2012 11:30
Audity projektu "Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP" (OP VaVpI) - 2012/0020
below-the-threshold Awarded 31.03.2012 02.05.2012 10:00
Aktivní prvky infrastruktury výstavby MFC a UK- 2012/0029
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 23.04.2012 11:30
Dodávka spektrometru ICP OES – 2012/0027
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 17.04.2012 11:30
Organizace a realizace intenzivního individuálního jazykového vzdělávání 2012/0026
small-scale public contract Awarded 30.03.2012 16.04.2012 11:30
UPS zdroje pro datové centrum - 2012/0028
below-the-threshold Awarded 30.03.2012 23.04.2012 11:30
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016