Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Zesílení signálu GSM 2013/0023
small-scale public contract Awarded 15.03.2013 03.04.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0026
above-the-threshold Awarded 13.03.2013 09.04.2013 11:30
Tisk a dodávka propagačních materiálů v DNS - 2013/0029
above-the-threshold Awarded 13.03.2013 08.04.2013 11:30
Tisk a dodávka publikací v DNS - 2013/0028
above-the-threshold Awarded 13.03.2013 08.04.2013 11:30
Dodávka kancelářských potřeb v DNS – 2013/0020
above-the-threshold Awarded 27.02.2013 25.03.2013 11:30
Pořízení licencí k elektronickým informačním zdrojům pro projekt OP VaVpI – 2013/0011
above-the-threshold Awarded 27.02.2013 05.03.2013 11:30
Dodávka pracovních pomůcek do laboratoře, dílny a botanický park 2013/0015
small-scale public contract Awarded 21.02.2013 11.03.2013 11:30
Zpracování realizační projektové dokumentace interiéru a orientačního systému a autorský dozor při jejich realizaci v rámci stavby „Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty UJEP“ (OP VaVpI) – 2013/0002
small-scale public contract Awarded 20.02.2013 08.03.2013 10:00
Tisk a dodávka publikací a propagačních materiálů v DNS - 2013/0014
above-the-threshold Awarded 12.02.2013 18.03.2013 11:30
Zajištění exkurze studentů FF, PF a FUD UJEP do Florencie – 2013/0010
small-scale public contract Awarded 09.02.2013 01.03.2013 11:30
Vytváření přístupnosti studijního prostředí UJEP pro studenty se SVP - Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně autorského dozoru projektanta – 2013/0005
small-scale public contract Awarded 02.02.2013 06.03.2013 11:30
Dodávka počítačových sestav a IT zařízení v DNS – 2013/0008
above-the-threshold Awarded 17.01.2013 20.02.2013 11:30
Tisk a dodávka publikací a propagačních materiálů v DNS - 2013/0007
above-the-threshold Awarded 17.01.2013 13.02.2013 11:30
Redakční systém www stran projektu OPVK InRegion – 2013/0004
small-scale public contract Awarded 15.01.2013 28.01.2013 11:30
Stravenky a poukázky na zboží a služby pro UJEP - 2013/0003
above-the-threshold Awarded 08.01.2013 27.02.2013 13:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016