Public contract: Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 1412
System number: P19V00000010
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-013374
Date of commence: 15.01.2019
Tender submit to: 13.02.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 ZZVZ do 3 částí, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Promývačka pipet, Homogenizátor – disperzní, multimetr. centrifuga
Část 2 – Váhy do 150 kg, váhy do 12 kg, předvážky, analytické váhy
Část 3 – TOC/TN – TIC Analyzátor

Veřejná zakázka je rozdělená na část 1 až 3 a dodavatel může podat nabídku na jakoukoli tuto část (tj. na jednu část, na více částí i na všechny části).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 2 451 238 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Contact

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses