Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2019 11:18:15
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:
Příloha č.4 ZD- Technická specifikace, Část 2.:
„ANALYTICKÉ VÁHY – Rozhraní vah: 2 x RS 232, USB typ A, USB typ B“
- Požaduje zadavatel, aby analytické váhy měly skutečně 4 vstupy? Nebo bude zadavatel akceptovat i analytické váhy s jedním vstupem?

Odpověď:
Zadavatel v příloze uveřejňuje upravenou technickou specifikaci. Zadavatel dále upozorňuje, že technická specifikace uveřejněná v příloze této zprávy mění a upřesňuje technické parametry jednotlivých přístrojů, včetně technických parametrů, které byly součástí vysvětlení technické specifikace ze dne 23.01.2018. Zadavatel dále uvádí, že tyto technické parametry (příloha zprávy) jsou závazné a nebude akceptovat jiná řešení.

Na základě výše uvedených dotazů o odpovědí, zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele u dané zakázky https://ezak.ujep.cz/contract_display_1412.html v sekci informace o veřejné zakázce.


Přílohy
- upravené specifikace 2019-01-28.xlsx (28.88 KB)