Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2019 10:25:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže zadavatel uvádí znění žádosti včetně odpovědí zadavatele.

Dotaz č. 1) Promývačka pipet - požaduje zadavatel promývačku "S ohřevem" nebo "BEZ ohřevu"?
Odpověď na dotaz č. 1) Zadavatel nepožaduje promývačku s ohřevem

Dotaz č. 2) Homogenizátor disperzní - požaduje zadavatel, aby součástí dodávky homogenizátoru byl i stativ, držák a svorka?
Odpověď na dotaz č. 2) Zadavatel nepožaduje, aby součástí dodávky homogenizátoru byl i stativ, držák a svorka.

Dotaz č. 3a) co je myšleno "SEPARAČNÍ ROTOR"?....dodání včetně závěsu na 4x
1000 ml-jaký typ adaptéru?n a jaké zkumavky - objem, výška,
množství pozic v jednom adaptéru?
Odpověď na dotaz 3a: Slova „Separační rotory“ se do technické specifikace vloudila omylem. Nemají tam být.
Správě tam má být:
Výkyvný rotor s kapacitou 4*1000 ml
Závěs do rotoru „výkyvný rotor s kapacitou 4*1000ml“ pro adaptery umožňující umístit nádobu s objemem až 1000 ml- 4 KS (Adaptéry na konkrétní kyvety, nádoby či zkumavky budou dokoupeny následně dle požadované aplikace)

Dotaz č. 3b) speciální rotor na mikrodestičky - rozuměno s 2 pozicemi? BEZ
Nosičů destiček?
Nebo i s NOSIČI destičkek? Případně prosím o technickou specifikaci
nosičů jednotlivých destiček.
Odpověď na dotaz 3b:
Rotor na mikrodestičky (mikro destičky budou dokoupeny následně dle požadované aplikace), Minimálně 2 pozice. Případně může být zaměněn závěs do výše zmíněného výkyvného rotoru pro umístění mikrodestiček.

Příloha č.4 ZD- Technická specifikace, Část 2.:

Dotaz č. 1. Požaduje zadavatel, aby analytické váhy měly 4 vstupy nebo bude zadavatel akceptovat váhy s jedním vstupem?
Bude zadavatel akceptovat nabídku vah bez automatického otevírání nebo zadavatel trvá na automatickém otevírání?
Odpověď č. 1:
Požadujeme vstup přes posuvná dvířka (obě boční, přední být nemusí)i přes posuvný horní kryt.
Akceptujeme nabídku bez automatického otevírání posuvných dvířek.

Na základě výše uvedených dotazů o odpovědí, zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele u dané zakázky https://ezak.ujep.cz/contract_display_1412.html v sekci informace o veřejné zakázce.