Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Laboratoř odpadů - I. etapa 2019/0010
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 ZZVZ do 3 částí, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Promývačka pipet, Homogenizátor – disperzní, multimetr. centrifuga
Část 2 – Váhy do 150 kg, váhy do 12 kg, předvážky, analytické váhy
Část 3 – TOC/TN – TIC Analyzátor

Veřejná zakázka je rozdělená na část 1 až 3 a dodavatel může podat nabídku na jakoukoli tuto část (tj. na jednu část, na více částí i na všechny části).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)
Kontakt: https://ezak.ujep.cz/contract_edit_1412.html
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 08.02.2019 10:00
Datum zahájení: 15.01.2019 10:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):