Public contract: Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded (archived)
Contract was awarded.
DBID: 1407
System number: P19V00000005
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-004674
Dynamic purchasing system:
Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2026
Date of commence: 10.01.2019
Tender submit to: 21.01.2019 11:30
Contracts catalog: go to contract

Title, type and description of public contract

 • Title: Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 1 kusu 10 GB síťové karty, rozříšení RAM 8 ks pro Laboratoř výpočetní techniky pro projekt OP VVV „U21 – Kvalitní infrastruktura“, reg. č. 'CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: contract in DPS commenced by invitation
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 36 700 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance