Smlouva: Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 187
Datum uzavření smlouvy: 04.02.2019
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 33 100,00
Cena v Kč vč. DPH: 40 051,00
Zadávací řízení: Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007

Název (předmět)

Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007

Stručný popis

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 1 kusu 10 GB síťové karty, rozříšení RAM 8 ks pro Laboratoř výpočetní techniky pro projekt OP VVV „U21 – Kvalitní infrastruktura“, reg. č. 'CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.

Zadavatel

  • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • IČO: 44555601
  • Poštovní adresa:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy