Contract: Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007

Contract information

state in E-ZAK Published
The contract is publicly accessible.

DBID: 187
Date of contract conclusion: 04.02.2019
Framework agreement: No
Multilateral contract: No
Metadata anonymisation: No
Contracting authority is: payer
Price in CZK without VAT: 33 100,00
Price in CZK with VAT: 40 051,00
Procurement procedure: Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007

Title (subject)

Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007

Brief description

Předmětem této veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je dodání 1 kusu 10 GB síťové karty, rozříšení RAM 8 ks pro Laboratoř výpočetní techniky pro projekt OP VVV „U21 – Kvalitní infrastruktura“, reg. č. 'CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560.

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • CRN: 44555601
  • Postal address:
    Pasteurova 1
    40096 Ústí nad Labem
  • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
  • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Public documents

Contract participants

Contract amendments