Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2019 13:00:52
Předmět Oznámení o výběru dodavatele

Tímto Vám zadavatel oznamuje dle § 123 ZZVZ rozhodnutí o výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému na veřejnou zakázku Dodávka – rozšíření výpočetního serveru pro KI FF v DNS – 2019/0007. Více viz příloha.


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele 0007.pdf (690.00 KB)