Public contract: Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1128
System number: P18V00000045
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2018-015633
Date of commence: 15.05.2018
Tender submit to: 28.06.2018 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (within one procurement procedure)

Brief subject description:
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s § 35 ZZVZ do 2 částí, a to následujícím způsobem:
Část 1 – Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP– GC x GC-MS
Část 2 - Plynový chromatograf s FID detekcí

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 10 841 561 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Lots of public contract

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses