Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Chemický analyzátor pro analýzu organických polutantů v ŽP – GC x GC-MS a Plynový chromatograf s FID detekcí - 2018/0035
Odesílatel Kateřina Drozdová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 11:45:40
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje následující informace k části 2 uvedeného výběrového řízení.
Dotaz dodavatele:
Požaduje zadavatel, aby inlet plynového chromatografu umožňoval velkoobjemové nástřiky? V případě, že nebude tato funkce vyžadována, bude zadavatel akceptovat dodání plynového chromatografu, jehož oba kanály budou osazeny univerzálními Split/Splitless inlety?

Odpověď na dodatečný dotaz:
Zadavatel souhlasí se změnou ve specifikaci plynového chromatografu a bude požadovat, aby oba kanály byly osazeny univerzálními Split/Splitless inlety. Na základě výše uvedené dodatečné odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání elektronických nabídek do 28.06.2018 do 10:00.