Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revize PHP - 2019/0068
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 26.06.2019 10:00
Rastrovací elektronový mikroskop s velkou komorou, EDS analyzátorem, EBSD detektorem a nanoindentorem 2019/0065
nadlimitní Zadáno 10.06.2019 21.08.2019 10:00
Malování interiérů ubytovacích buněk na koleji K2 2019/0082
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 21.06.2019 10:00
Elektromechanický zkušební stroj pro tahové zkoušky polymerních nanovlákenných textilií a polymerních tenkých vrstev – 2019/0077
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2019 18.06.2019 10:00
Klimatická komora - 2019/0066
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2019 27.06.2019 10:00
Laserový konfokální 2D a 3D mikroskop s AFM modelem a AV měřícím stolem 2019/0070
podlimitní Zadáno 28.05.2019 18.06.2019 10:00
Analyzátor pro stanovení celkového obsahu prvků CHNSO – 2019/0076
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2019 06.06.2019 10:00
Tisk a dodání diáře v AJ v DNS - 2019/0063
nadlimitní Zadáno 02.05.2019 14.05.2019 11:30
Výstavba VŠ klub – 2019/0069
podlimitní Zadáno 30.04.2019 20.05.2019 10:00
PIN ON DISK modul a Teplotní komora pro zatěžování s technickou specifikací dle přílohy č. 1 - 2019/0062
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 07.05.2019 10:00
Chemikálie a spotřební materiál pro projekt INVUST - 2019/0048
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2019 03.05.2019 10:00
Dodávka a montáž teplotní komory pro XRD na tenké vrstvy – rozšíření XRD Panalytical 2019/0037
podlimitní Zadáno 18.04.2019 13.05.2019 10:00
Dodávka HIPIMS zdroje 2019/0032
podlimitní Zadáno 10.04.2019 02.05.2019 10:00
Pořízení eye-trackingových přístrojů do mobilní a stacionární laboratoře biofeedbacku na UJEP 2019/0059
podlimitní Zadáno 09.04.2019 29.04.2019 10:00
Dodávka a montáž přístroje na stanovení měrného povrchu a velikosti a distribuce pórů a příslušenství 2019/0042
podlimitní Zadáno 04.04.2019 23.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016