Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis vzduchotechniky a požárních zařízení na budovách MFC a VK - 2022/0075
Odesílatel Simona Ježková
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.10.2022 14:11:36
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Znění žádosti a odpověď na ně uvádí zadavatel níže:

DOTAZ:
Dobrý den, rád bych poprosil o přesnější rozměry filtrů a to hlavně o délku kapes ( u některých je 360 a 600) u ostatních tato informace není. Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Zadavatel uveřejňuje rozměry filtrů do VZT, viz příloha.

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek na 13.10.2022 do 10:00.


Přílohy
- Jednotky UJEP filtry MFC.docx (14.89 KB)
- Jednotky VK.docx (14.36 KB)