Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041
Odesílatel Veronika Benešová
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.06.2020 08:45:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 1.6.2020 dodatečnou informaci k veřejné zakázce "Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041". Zde je její znění a odpověď:

Dotaz:
Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:
V příloze doplňujeme výkaz výměr. Ze strany zadavatele došlo k administrativní chybě.

Zadavatel upozorňuje, že současně přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku do 17.6.2020 do 10:00hod.


Přílohy
- VV Střecha C akt..xlsx (101.74 KB)