Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041
Sender Veronika Benešová
Sender organization Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [CRN: 44555601]
Recipient All (including public)
Date 01.06.2020 08:45:14
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Zadavatel obdržel dne 1.6.2020 dodatečnou informaci k veřejné zakázce "Rekonstrukce ploché střechy budovy kateder PF UJEP - střecha "C" - 2020/0041". Zde je její znění a odpověď:

Dotaz:
Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:
V příloze doplňujeme výkaz výměr. Ze strany zadavatele došlo k administrativní chybě.

Zadavatel upozorňuje, že současně přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek na veřejnou zakázku do 17.6.2020 do 10:00hod.


Attachments
- VV Střecha C akt..xlsx (101.74 KB)