Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Klimatizační jednotka pro přesné řízení prostředí ve zvlákňovací komoře II. - 2019/0136
Odesílatel Zbyněk Tichý
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2019 12:16:33
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace viz. příloha. Na základě žádosti zadavatel upřesňuje znění krycího listu viz. příloha. Zadavatel upozorňuje, že přílohou č. 1 smlouvy o dílo bude technická specifikace dodávky.


Přílohy
- Dotaz klima.docx (335.83 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list (aktualizovaný 2019-08-12).doc (208.00 KB)