Public contract: Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1837
System number: P21V00000050
Contracting authority registration number: 2021/0045
Date of commence: 25.05.2021
Tender submit to: 09.06.2021 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045
 • Type of public contract: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je převzetí odpadů kategorie O objednatele podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, s primárním zaměřením na pravidelný svoz směsného komunálního a separovaného komunálního odpadu objednatele, k dalšímu nakládání s tímto odpadem v souladu s platnou legislativou.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: VZMR s uveřejněnou výzvou
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 2 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Name of the department: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Public documents

Forms

URL addresses