Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rámcová dohoda o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 2021-2022 - 2021/0045
Odesílatel Lukáš Potměšil
Organizace odesílatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem [IČO: 44555601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2021 08:28:00
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel Vám tímto oznamuje výběr nejvhodnější nabídky, viz příloha.


Přílohy
- Oznameni_vyber.pdf (329.27 KB)