Public contract: Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2020/0047

Information on public contract

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 1721
System number: P20V00000070
Contracting authority registration number: 2020/0047
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-021738
Date of commence: 24.06.2020
Tender submit to: 03.08.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Rámcová dohoda na dodávku kancelářských potřeb pro UJEP – 2020/0047
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a § 134 zákona s jedním dodavatelem na dodávka kancelářských potřeb specifikovaných v příloze č. 4 této zadávací dokumentace pro potřeby zadavatele. Rámcová dohoda bude s vybraným dodavatelem uzavřena na dobu určitou – ode dne uveřejnění příslušné rámcové smlouvy do registru smluv Ministerstva vnitra ČR po dobu 4 let.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 8 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Ústí nad Labem

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • CRN: 44555601
 • Postal address:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Department name: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60059154

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL links