Veřejná zakázka: Obnova serverové platformy Physics pro PřF v DNS - 2019/0002

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1403
Systémové číslo: P19V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005597
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém pro ICT vybavení 2018 - 2026
Datum zahájení: 03.01.2019
Nabídku podat do: 23.01.2019 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova serverové platformy Physics pro PřF v DNS - 2019/0002
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému je obnova serverové platformy Physics pro Přírodovědeckou fakultu UJEP. Konkrétně se jedná o dodání 2 virtualizačních serverů, diskového pole a záložního zdroje napájení pro potřeby projektů OP VVV "Univerzita 21. století - Kvalitní infrastruktura", reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560, a "Univerzita 21. století - Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání", reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555, a pro potřeby Přírodovědecké fakulty UJEP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 849 991 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • IČO: 44555601
 • Poštovní adresa:
  Pasteurova 1
  40096 Ústí nad Labem
 • Název oddělení: Oddělení Veřejných zakázek UJEP
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60059154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujep.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky